___________-...
אלף בית
מפגש מחנכים בעברית 
*מדיניות הגנת הפרטיות של ההסתדרות הציונית העולמית נמצאת כאן, והשימוש במידע שנמסר בטופס זה יעשה בהתאם למדיניות זו.
*הכנס מופק בשיתוף עם ארגון ה ZWST